מגשר אופטי

מגשרים S.M – LC SC בכל מיני אורכים

שתפו